participirati – značenje


participirati (latinski participare) – imati učešća u nečemu, učestvovati, sudelovati (obično u nekom finansijskom poslu).