partikularizam – značenje


partikularizam (latinski particularis, -izam) – u politici: težnja neke grupacije, organizacije ili političke jedinice da ostvari zasebne, lokalne interese na štetu države ili šire zajednice.