pasivan – značenje


pasivan, -vna, -vno (latinski passivus):
1) koji samo posmatra, a ne deluje, neaktivan, neradan, nepreduzimljiv; ravnodušan prema onome što se događa;
2) koji mirno, bez negodovanja podnosi sve, koji se ne odupire, ne suprotstavlja (nepravdi, nasilju i dr.);
3) (pasivni) u ekonomiji: koji se nalazi u pasivi, koji ima negativni bilans; dužan;
4) koji nema uslove za privredni razvoj, siromašan, nerazvijen, zaostao (pasivan kraj);
5) (pasivni) u lingvistici: (o glagolu, rečenici) koji je u obliku pasiva, trpni.