paspartu – značenje

 

paspartu (francuski passe-partout):
1) podloga i sl. od kartona koja obrubljuje grafike ili slike, a na koju se stavlja čvrst okvir;
2) ključ koji otvara više brava;
3) stalna besplatna ulaznica za sve predstave jednog pozorišta.