paspul – značenje

 

paspul (francuski passepoil):
1) porubljeni kraj, ispust na haljini, porub;
2) šareni gajtan na opšivenim pantalonama (kod uniformi i livreja).

 

paspulirati:
1) zavrnuti, zavrtati, posuvratiti, posuvraćati ivicu platna ili tkanine;
2) porubiti, porubljivati, opšiti, opšivati uzanim trakama (gajtanom).