paspul – značenje

 

paspul (francuski passepoil):

1) porubljeni kraj, ispust na haljini, porub;

2) šareni gajtan na opšivenim pantalonama (kod uniformi i livreja).

 

paspulirati:

1) zavrnuti, zavrtati, posuvratiti, posuvraćati ivicu platna ili tkanine;

2) porubiti, porubljivati, opšiti, opšivati uzanim trakama (gajtanom).