patina – značenje


patina (latinski patina):
1) prevlaka, tanak sloj bez sjaja (zelenkast, smeđ ili mrk) koji se pod uticajem vlage i oksidacije s vremenom stvara na površini starih, dugo nečišćenih, obično metalnih predmeta;
2) sloj nanesenog taloga (nečistoće iz atmosfere, hemijske promene) na građevinama i predmetima;
3) figurativno: obeležje starine na predmetima, u govoru, u stilu umetničkog stvaranja itd.