pavijan – značenje

 

pavijan (nemački Pavian od holandskog baviaan od francuskog babouin) – u zoologiji: vrsta divljeg dugodlakog majmuna, Papio hamadryas, s izduženom njuškom, živi na visoravnima Arapskog poluostrva i u predelima severoistočne Afrike.