pavijan – značenje


pavijan (nemački Pavian) – u zoologiji: vrsta divljeg dugodlakog majmuna, Papio hamadryas, s izduženom njuškom, živi na visoravnima Arapskog poluostrva i u predelima severoistočne Afrike.