paviljon – značenje


paviljon (francuski pavillon):
1) manja građevina određene namene, načinjena od lakog materijala (izložbeni paviljon);
2) natkrivena građevina u parku ili vrtu, služi za odmor i zabavu (muzički paviljon);
3) kućica s kubetom;
4) deo kuće s krovom u obliku šatora;
5) prostorija za smeštaj eksponata na izložbi ili sajmu;
6) specijalno opremljena prostorija za snimanje (kino paviljon).