pedagogija – značenje


pedagogija (grčki paidagōgía) – nauka, skup znanja o metodima, sredstvima i zakonima vaspitanja i obučavanja, nauka o vaspitanju, veština vaspitanja.