pedologija – značenje


pedologija (grčki paîs genitiv paidós ’dete’ i -logía ’znanje, nauka’) – oblast pedagogije koja se bavi telesnim i duhovnim razvojem deteta.


pedologija (grčki pédon ’zemlja, tlo’ i -logía ’znanje, nauka’):
1) u geologiji: nauka koja se bavi istraživanjem postanka i razvitka tla;
2) u agronomiji: proučavanje osobina tla, njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava.