pedologija – značenje

 

pedologija (grčki paîs genitiv paidós – dete i -logía – znanje, nauka) – oblast pedagogije koja se bavi telesnim i duhovnim razvojem deteta.

 

pedologija (grčki pédon – zemlja, tlo i -logía – znanje, nauka):
1) u geologiji: nauka koja se bavi istraživanjem postanka i razvitka tla;
2) u agronomiji: proučavanje osobina tla, njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava.