pedologija – značenje

 

pedologija (grčki pédon – tlo i -logía – znanje, nauka):

1) u geologiji: nauka koja se bavi istraživanjem postanka i razvitka tla;

2) u agronomiji: proučavanje osobina tla, njegovih fizičkih, hemijskih i bioloških svojstava.