pejorativ – značenje

 

pejorativ (novolatinski peiorativus, prema peior – gori) – u lingvistici: reč ili izraz s pogrdnim značenjem.