pejorativ – značenje

 

pejorativ (novolatinski peiorativus, prema peior – gori) – u lingvistici: reč ili izraz s pogrdnim značenjem.

 

pejorativan, -vna, -vno – pogrdan, nipodaštavajući; koji daje ružan smisao, koji nagrđuje.