pektin – značenje

 

pektin (grčki pēktós) – želatinozna, polucelulozna materija biljnog porekla, heterosaharid koji se nalazi u ćelijskim zidovima biljaka, osobena biljna supstanca koja čini da se ukuvani biljni sok može spihtijati; upotrebljava se za proizvodnju voćnih želea, marmelada i sličnih proizvoda.