pelagijal – značenje


pelagijal (grčki pélagos):
1) područje otvorenog mora;
2) u zoologiji: celokupan biljni i životinjski svet koji živi na otvorenom moru i nije vezan za dno.