pentagon – značenje

 

pentagon (grčki pénte ’pet’ i gōnía ’ugao’):
1) u matematici: geometrijska slika s pet uglova, petougao;
2) (Pentagon) velika petougaona zgrada u okolini Vašingtona u kojoj je sedište Ministarstva odbrane SAD i štabovi svih rodova vojske; sinonim za američku vrhovnu vojnu upravu.