pentagon – značenje

 

pentagon (grčki pénte – pet i gōnía – ugao):
1) u matematici: pravilan geometrijski petougaonik;
2) (Pentagon) velika petougaona zgrada u okolini Vašingtona u kojoj je sedište Ministarstva odbrane SAD i štabovi svih rodova vojske; sinonim za američku vrhovnu vojnu upravu.