percepcija – značenje

 

percepcija (latinski perceptio):

1) opažanje, primanje utisaka;

2) sposobnost da se shvati priroda stvari; poimanje, shvatanje;

3) u psihologiji: uobličavanje predstava u svesti na osnovu čula i utisaka.

 

percipirati (latinski percipere, perceptum):

1) čulima i umom zapažati i primati utiske, opaziti, opažati;

2) shvatiti, shvatati, poimati.