percepcija – značenje

 

percepcija (latinski perceptio):
1) opažanje, primanje utisaka;
2) sposobnost da se shvati priroda stvari; poimanje, shvatanje;
3) u psihologiji: uobličavanje predstava u svesti na osnovu čula i utisaka.