percepcija – značenje

 

percepcija (latinski perceptio):
1) opažanje, primanje utisaka;
2) sposobnost da se shvati priroda stvari; poimanje, shvatanje;
3) u psihologiji: uobličavanje predstava u svesti na osnovu čula i utisaka.

 

percipirati (latinski percipere, perceptum):
1) čulima i umom primiti, primati utiske, primetiti, primećivati, opaziti, opažati;
2) shvatiti, shvatati opažanjem, uočavanjem nečega, poimati.