perčin – značenje

 

perčin (turski perçem):

1) deo kose ili cela kosa uvijena u pletenicu (obično u muškarca); kika;

2) deo grive koji pada preko čela konja.