perčin – značenje


perčin (turski perçem):
1) deo kose ili cela kosa uvijena u pletenicu (obično u muškarca); kika;
2) deo grive koji pada preko čela konja.