percipirati – značenje

 

percipirati (latinski percipere, perceptum):
1) čulima i umom primiti, primati utiske, primetiti, primećivati, opaziti, opažati;
2) shvatiti, shvatati opažanjem, uočavanjem nečega, poimati.