periferija – značenje


periferija (latinski peripheria):
1) deo grada koji je najudaljeniji od centra; predgrađe;
2) spoljašnji granični deo nekog prostora ili predmeta (nasuprot njegovom središnjem delu);
3) u geometriji: skup tačaka koji omeđuju neku ravan ili telo u prostoru.