perimetar – značenje


perimetar (grčki perímetron):
1) u matematici: dužina krive koja ograničava neku ravan, obim, opseg;
2) u medicini: aparat za određivanje vidnog polja;
3) vojno: u kružnoj odbrani, prednji, istureni deo.