perkolacija – značenje


perkolacija (latinski percolatio):
1) u hemiji: izdvajanje materijala, obično iz biljaka, pomoću organskih rastvarača;
2) propuštanje tečnosti kroz filtar; ceđenje, proceđivanje, filtriranje.