perkusija – značenje

 

perkusija (latinski percussio):

1) u medicini: lekarski pregled kuckanjem po određenim delovima tela (obično grudima i trbuhu);

2) u muzici: skup udaraljki u orkestru;

3) udar, udaranje, potres.

 

perkusioni – koji se izvodi udarom, koji biva pomoću udara (perkusiona mašina – u fizici: aparat za ispitivanje brzine tela pokrenutih udarom; perkusioni instrument – u muzici: udaraljka).

 

perkusionist(a) – muzičar koji svira na bubnju i drugim udaraljkama; bubnjar.