perkusija – značenje

 

perkusija (latinski percussio):
1) u medicini: lekarski pregled kuckanjem po određenim delovima tela (obično grudima i trbuhu);
2) u muzici: skup udaraljki u orkestru;
3) udar, udaranje, potres.