perla – značenje

 

perla (nemački Perle, francuski perle):
1) biser;
2) kuglica slična biseru za izradu ogrlica i drugog nakita;
3) u medicini: bela pega na rožnjači oka;
4) ironično: onaj koji se izdvaja kao uzoran ili ostavlja bolji utisak nego što stvarno vredi.

 

perlast, -a, -o:
1) koji je poput perle, biserast;
2) koji je načinjen od perli.