perspektiva – značenje

 

perspektiva (srednjovekovni latinski perspectiva ars od latinskog perspectivus):
1) u geometriji: oblast nacrtne geometrije koja se bavi pravilima prikazivanja tela posmatranog s određenog mesta;
2) u slikarstvu: veština prikazivanja trodimenzionalnih objekata na ravnoj površini;
3) slika ili crtež nastali pri posmatranju objekta iz daljine;
4) tačka gledanja, posmatranja, gledište, stajalište, stanovište (iz moje perspektive);
5) pogled u daljinu koji se pruža s nekog mesta;
6) figurativno: budućnost; izgledi, nade, mogućnosti za uspeh u budućnosti (nemati nikakvu perspektivu).

 

perspektivan, -vna, -vno:
1) prikazan u perspektivi; koji se odnosi na perspektivu;
2) razgovorno: koji obećava, ima dobre izglede da bude uspešan u budućnosti.