perspektivan – značenje


perspektivan, -vna, -vno (novolatinski perspectivus):
1) prikazan u perspektivi; koji se odnosi na perspektivu;
2) razgovorno: koji ima dobre izglede da bude uspešan u budućnosti, koji obećava.