perturbacija – značenje

 

perturbacija (latinski perturbatio):

1) narušavanje poretka, normalnog toka neke pojave; poremećaj, smetnja;

2) u astronomiji: promena u kretanju planete pod uticajem nekog drugog nebeskog tela.

 

perturbirati (latinski perturbare) – narušiti poredak, normalan tok neke pojave; uneti pometnju, poremetiti.