perturbacija – značenje

 

perturbacija (latinski perturbatio):
1) menjanje, promena koja izaziva narušavanje ustaljenog poretka, normalnog toka stvari; poremećaj, smetnja, preokret;
2) u astronomiji: promena u kretanju planete pod uticajem nekog drugog nebeskog tela.

 

perturbirati (latinski perturbare) – narušiti poredak, normalan tok neke pojave; uneti pometnju, poremetiti.