perturbirati – značenje


perturbirati (latinski perturbare) – narušiti poredak, normalan tok neke pojave; uneti pometnju, poremetiti.