pesimizam – značenje

 

pesimizam (latinski pessimus):

1) sklonost da se sve posmatra s mračne strane; očekivanje samo lošeg ishoda, neverovanje u bolju budućnost;

2) u filozofiji: pogled na svet po kojem nema nade da se zlo može nadvladati i život učiniti boljim.

 

pesimist(a) – onaj koji je sklon pesimizmu, onaj koji život posmatra s mračne strane, onaj koji nema nade u ispunjenje nečega.