pesimizam – značenje


pesimizam (latinski pessimus, -izam):
1) sklonost da se sve posmatra s mračne strane; očekivanje samo lošeg ishoda, neverovanje u bolju budućnost;
2) u filozofiji: pogled na svet po kojem nema nade da se zlo može nadvladati i život učiniti boljim.