pesimizam – značenje

 

pesimizam (latinski pessimus):
1) sklonost da se sve posmatra s mračne strane; očekivanje samo lošeg ishoda, neverovanje u bolju budućnost;
2) u filozofiji: pogled na svet po kojem nema nade da se zlo može nadvladati i život učiniti boljim.

 

pesimist(a) – onaj koji je sklon pesimizmu, koji je obuzet beznađem, nevericom u dobar ishod, obuzet mračnim, sumornim raspoloženjem, zlim slutnjama.