petrifikacija – značenje


petrifikacija (novolatinski petrificatio):
1) u mineralogiji: pretvaranje u kamen, okamenjivanje;
2) figurativno: stanje obamrlosti i pasivnosti, stanje bez promena.