pijemontizam – značenje


pijemontizam (italijanski Piemonte, -izam) – nastojanje neke države, političke partije, pokreta da bude lider u grupi, okupljajući više manjih partnera koji će zavisiti od nje.