pirat – značenje


pirat (latinski pirata):
1) razbojnik na moru, gusar;
2) onaj koji neovlašćeno i nelegalno objavljuje, distribuira i prodaje tuđa autorska dela (knjige, filmove, kompjuterske programe i dr.).