piroga – značenje


piroga (francuski pirogue) – čamac dobijen dubljenjem stabla drveta, u upotrebi kod raznih domorodačkih plemena.