pitoreskan – značenje

 

pitoreskan, -kna, -kno (francuski pittoresque) – koji se odlikuje živošću, koji je kao naslikan, živopisan, slikovit, šarolik (npr. pitoreskan predeo).