pizma – značenje


pizma (grčki peîsma) – mržnja, neprijateljstvo, zloba, ozlojeđenost, omraza.