pizma – značenje

 

pizma (grčki peîsma) – mržnja, neprijateljstvo, zloba, ozlojeđenost, omraza.