placebo – značenje

 

placebo (latinski placebo) – u farmaciji: nedelotvorna supstanca koja se daje pacijentu da bi se zadovoljila njegova želja za lekovima, ili u naporednim eksperimentima radi ispitivanja delotvornosti nekog leka.

 

placebo efekat:
1) u psihologiji: pozitivan efekat izazvan autosugestijom bolesnika da mu neki lek pomaže;
2) figurativno: u sociologiji, efekat koji nastaje autosugestivnim prihvatanjem neke neistine kao tačne da bi se sačuvao ili postigao osećaj sigurnosti.