placenta – značenje


placenta (latinski placenta) – u anatomiji: organ koji se stvara u materici za vreme trudnoće, raste s razvitkom ploda, a nakon porođaja se odbacuje, posteljica; služi za disanje i prehranu ploda.