platonski – značenje

 

platonski (grčki Platōnikós od Plátōn):

1) koji se odnosi na Platona i njegovo učenje;

2) koji se zasniva na čisto duhovnom odnosu, bez primesa čulnosti (platonska ljubav – ljubav oslobođena čulnosti i strasti, zasnovana isključivo na duhovnoj privlačnosti i zanosu; idealna ljubav);

3) koji ne teži praktičnoj primeni i realizaciji, nepraktičan; koji ne donosi rezultate, od čega nema koristi (platonska republika – idealan oblik državnog uređenja u kojem bi glavne odluke donosili filozofi).