plotun – značenje


plotun (italijanski plotone) – istovremena ili uzastopna pucnjava iz više pušaka ili topova (počasni plotun – ispaljivanje projektila u svečanim prilikama (povodom državnog praznika, (na grobu) u čast pokojnika i sl.)).