pluralija tantum – značenje


pluralija tantum (latinski pluralia tantum) – u lingvistici: naziv za imenice koje imaju samo oblik množine (npr. makaze, vrata, Himalaji).