pluralizam – značenje


pluralizam (latinski pluralis, -izam):
1) u filozofiji: idealističko učenje po kojem je stvarnost sastavljena od mnoštva samostalnih, odvojenih bitnosti, supstancija; učenje koje odbacuje ideju o jedinstvu sveta;
2) u politici: doktrina i praksa koja vodi računa o postojanju različitih društvenih, kulturnih, političkih, verskih i drugih interesa i ideja, priznajući im pravo da se slobodno organizuju.