plutokratija – značenje


plutokratija (grčki ploutokratía) – sistem društvenih odnosa u kojem vlast imaju bogati slojevi društva, vladavina bogatih; vladavina novčanog kapitala.