plutokratija – značenje

 

plutokratija (grčki ploutokratía) – sistem društvenih odnosa u kojem vlast imaju bogati slojevi društva, vladavina bogatih; vladavina novčanog kapitala.

 

plutokrat(a) – onaj koji ima uticaj i političku vlast zahvaljujući svom bogatstvu.