polemičan – značenje


polemičan, -čna, -čno (grčki polemikós):
1) koji se odnosi na polemiku; koji sadrži polemiku;
2) koji je oštar u javnoj raspravi; koji dovodi u pitanje tuđe mišljenje.