polemika – značenje

 

polemika (nemački Polemik) – javni spor, borba mišljenja o temama od opšteg ili ličnog interesa, rasprava, debata; oštar spor dvaju suprotnih mišljenja u pismenom ili usmenom obliku.