polemologija – značenje

 

polemologija (grčki pólemos ’rat’ i -logía ’znanje, nauka’) – nauka o ratu, o njegovim uzrocima i posledicama na društvenom i psihološkom planu.