polemologija – značenje

 

polemologija (grčki pólemos – rat i -logía – znanje, nauka) – nauka o ratu, o njegovim uzrocima i posledicama na društvenom i psihološkom planu.