polifag – značenje


polifag (grčki polýs ’mnogo’ i -phagos ’koji jede’):
1) životinja koja se hrani raznim vrstama hrane, svaštožder;
2) pejorativno: onaj koji jede sve do čega dođe, koji ne bira hranu.