polifilija – značenje


polifilija (grčki polýs ’mnogo’ i phýllon ’list’) – u botanici: pojava većeg broja listova ili cvetova neke biljke nego što je normalno, mnogolisnost.