poliglota – značenje


poliglot(a) (grčki polýs ’mnogo’ i glôtta ’jezik’) – onaj koji zna, govori više jezika.