polisa – značenje


polisa (francuski police) – potvrda o osiguranju koju izdaje osiguravajući zavod, sa spiskom osiguranih stvari i uslovima pod kojima je zaključeno osiguranje.