pora – značenje


pora (grčki póros):
1) u anatomiji: sitan otvor znojnih žlezda na površini kože;
2) rupica, šupljina između čestica materije.