porcelan – značenje

 

porcelan (nemački Porzellan od italijanskog porcellana):
1) mineralna masa od finih vrsta gline s raznim primesama, koja se upotrebljava za izradu raznih predmeta;
2) posuđe izrađeno od takve mase.