porozan – značenje

 

porozan, -zna, -zno (novolatinski porosus) – koji ima pore, šupljikav, rupičast; koji se kruni.

 

poroznost (novolatinski porositas) – osobina onoga što je porozno, šupljikavost.