porozan – značenje


porozan, -zna, -zno (novolatinski porosus) – koji ima pore, šupljikav, rupičast; koji se kruni.